ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu sözleşme, Canlialem.com
ile Canlialem.com üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2.TANIMLAR

Siteler: www.Canlialem.com adresinde yayın yapan internet sitesi.
Üye: http://Canlialem.com/usersignup.php adreslerinde yer alan formu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum. Orada yazılanları aynen kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve Gönder butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış kişi.
Gold üye: www.Canlialem.com adreslerindeki Standart üyeliğini süre bazında ücret ödeyerek Gold üyeliğe yükseltmiş ve Gold üye haklarına sahip olmuş üye.
Üye profili: www.Canlialem.com adreslerinde Üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Üyelik Bilgileri, Temel bilgiler, Yaşam tarzı, Kendi kelimeleriyle başlıklarından ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraftan oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen Üyeye özel tanıtım sayfası.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, sitelerde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Canlialem.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye , işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Canlialem.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. a. Üye , üyeliği süresince, sitelerin hizmetlerinden faydalanırken ve sitelerdeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitelerin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. 
 2. b. Sitelere üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliğidaha önceden iptal edilmemiş olmak ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmemiş olmak gerekmektedir. Sitelerin herhangi birinden yapılan üyelik başvurusu diğer siteler için de geçerlidir; üye sitelerden herhangi birisi üzerinde yaptığı başvuruda aldığı rumuzu ve sisteme erişim araçlarını (kullanıcı ismi, şifre v.b) diğer sitelerde de kullanabilir. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları,  üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye , üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve "Ay, Gün, Yıl"dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
 3. c. Üye , Canlialem.com yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Canlialem.com'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
 4. d. Üyelerin , siteler aracılığıyla Canlialem.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin , sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Canlialem.com'un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 5. e. Üyeler sitelerdeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Canlialem.com , üyeler tarafından sitelere iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 6. f. Üye tarafından oluşturulan üye profili , Canlialem.com tarafından onaylandıktan sonra sitelerde görüntülenir. Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.)  bulunamaz; Canlialem.com' un üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, sitelerin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir; üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir.
 7. g. Üyeler , Canlialem.com'un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini , üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Canlialem.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
 8. h. Üyelerin , kendi aralarında siteler aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitelerde yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üye diğer üyelere , reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir.
 9. i. Üyenin yaptığı mesajlaşmaların toplamı Canlialem.com'un belirlediği ve sitelerin ilgili bölümünde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye sitelere Canlialem.com'un belirlediği ve sitelerin ilgili yerinde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) tüm mesajları silinebilir.
 10. j. Her üye , Canlialem.com'un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki siteler dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Canlialem.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri siteler üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Canlialem.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 11. k. Üye , sitelerin üyelik ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte üyenin kullandığı rumuz diğer üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale gelebilir. İptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtlar (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) güvenlik amacıyla 1 ay (30 gün) süreyle sitelerin veritabanında tutulur. Bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir.
 12. l. Üye, siteler aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.iptal Edilen Uyeler Süre Talebinde bulunamaz.

 1. a. Canlialem.com , sitelerde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini , üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaydedebilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Canlialem.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler , Canlialem.com'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Canlialem.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Canlialem.com tarafından yapabilir. Canlialem.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
 2. b. Siteler üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Canlialem.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 3. c. Canlialem.com , sitelerde yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 4. d. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, sitelerin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Üye profiline fotoğraf ekleyen üye , "Günün Üyeleri" arasında yer alabilir. "Günün Üyeleri" ana sayfada ve sitelerin diğer alanlarında görüntülenebilir. "Günün Üyeleri" arasında yer almak istemeyen ve verdiği fotoğraflarının reklam ve pazarlama alanında kullanılmasını istemeyen üyeler , bu taleplerini admin@Canlialem.com adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde "Günün Üyesi" seçilmezler ve fotoğrafları reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.
 5. e. Canlialem.com , sitelerin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve Canlialem.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Canlialem.com bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
 6. f. Teknik sorunlardan "Siteler"in yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve "Siteler"e ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde "Üye"nin yaşayacağı sorunlardan " Canlialem.com " sorumlu tutulamaz.
 7. g. "Siteler"de yayınlanan ve "Üye" profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal " Canlialem.com " un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. "Siteler"de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.


 1. a. Canlialem.com , sitelerde standart üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve standart üyelerden daha fazla haklara sahip olunan gold üyelik hizmetini de sağlamaktadır. Gold üyeliğin ücreti tahsil edilirken "Üye"nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan " Canlialem.com " sorumlu değildir.
 2. b. Gold Üyeler işbu sözleşmenin 4.1 maddesinde belirtilen tüm yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüklere uymayarak mesajlaşma hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen Gold üyelere ücret iadesi yapılmaz. Gold Üyenin standart arayüz olan "üyelik ayarları" bölümünden üyeliğini iptal etmesi halinde normal üyelik gibi Gold Üyelik de sona erir.
 3. c. " Canlialem.com ", kredi kartı ile satın alınan Gold üyelikleri, üyelik süresi sona erdiğinde, aynı kredi kartından tahsilat yaparak aynı Gold üyelik süresi kadar otomatik yeniler. Otomatik yenileme' nin yapılacağı Gold üyeliğin son aşamasında, ödeme yapıldıktan sonra gelen sayfada üyeye bildirilir. Ayrıca bu bilgilendirme, üyelik kaydı sırasında "Üye"nin verdiği e-posta adresine gönderilen e-posta ile de yapılır. "Üye" otomatik yenilemeyi istediği zaman "Üyelik ayarları" sayfasında devreden çıkarılabilir. Gold üyelik otomatik olarak yenilendikten sonraki ilk 3 gün içinde "Üye" itiraz ettiği takdirde kredi kartından tahsil edilen ücret aynı kredi kartına iade edilir.
 4. d. " Canlialem.com " Gold üyeliğin otomatik yenilenmesi için üyenin verdiği kredi kartı bilgilerini veritabanına kaydeder. Bu veriler gelişmiş şifreleme yöntemleri kullanılarak korunur.
 5. e. " Canlialem.com " Gold üyelik satın alan her "Üye" için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser. Üye istediği takdirde admin@Canlialem.com adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir.6.1.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 1. a. Sitelerin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ( Canlialem.com 'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) Canlialem.com'a aittir ve/veya Canlialem.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler , sitelerden sağlanan hizmetleri, sitelerde yer alan bilgileri ve Canlialem.com' un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Canlialem.com' un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Canlialem.com' dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Canlialem.com' un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
 2. b. Canlialem.com' un ; sitelerden sağlanan hizmetleri, sitelerde yer alan bilgileri ve Canlialem.com' un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, Canlialem.com ticari markaları, sitelerin ticari görünümü veya siteler vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.


Canlialem.com , tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitelerde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
6.3. Mucbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Canlialem.com işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.  Bu ve bunun gibi durumlar, Canlialem.com için,  gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Canlialem.com' dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Canlialem.com' un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
Canlialem.com , üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Canlialem.com' un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

1. PARTIES

This agreement, Canlialem.com Canlialem.com member arranged between the person who, immediately approved by the members concluded electronically and entered into force in full.

2. DEFINITIONS

Sites: www.canlialem.com broadcast on the internet site address.
By: http://canlialem.com/usersignup.php have filled out the form located at the address, "I have read the Membership Agreement. There I accept exactly what is written." Send marked the checkbox at the beginning of the term and who have completed the process by pressing the button to become a member.
Gold members: the standard membership in www.canlialem.com address period upgraded to Gold membership fee paying basis, and members had a Gold member rights.
User profile: www.canlialem.com Member's created with the information given itself the address, membership information, basic information, lifestyle, the title his own words and the members of which consists of photos added by itself, members of a special promotion page which can be viewed by other members.

3. SUBJECT OF THE CONTRACT

The subject of this contract, the services offered at the site, the conditions of use of these services is to determine the rights and obligations of the parties. The scope of this contract within the site areas with this agreement, by which I totally alert Canlialem.com on membership and services, are declared as text and descriptions. Members agreeing to the terms of this agreement, the use of the site, any declaration issued by my Canlialem.com on membership and services are also being accepted. Members agree to act in accordance with the aforementioned statement of all issues mentioned, and warrants.

4. RIGHTS AND LIABILITIES

4.1. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF MEMBERS

a. Members during the membership, the site of the service from taking advantage, and while performing any procedure related to the services on sites all conditions contained in this Agreement, sites will comply with all current regulations and the rules specified in the relevant areas, accept that you understand and approve all rules and regulations set forth by this Agreement will.
b. To become a member of the site to be underage, having üyeliğidah advance cancellation pursuant to this contract and members must choose to have a commercial title as a nickname. The membership application made by any of the sites also applies to other sites; Members received the nickname of his application on any of the sites and access to system tools (user name, password, etc.) can use on other sites. Underage, membership of which has been previously canceled and members have completed a commercial title chosen as the nickname for people with membership registration process and approve this agreement, it will bear the membership results. Members, and through their respective websites noted in the membership stage "Month, Day, Year" would have declared that it is formed from a minor birth date. Rashid is not, membership of which was revoked earlier, and members are determined to cancel the membership of the members have chosen a commercial title as a nickname.
c. Member, Canlialem.com my current mandatory in cases wherein it is obliged to explain to the authorities in accordance with applicable legislation, officially duly secret belonging to members upon request this information / private / commercial information would be authorized to explain to the authorities, and this is why Canlialem.com all Under behalf accept whatever compensation could be claimed.
d. Members, access to the systems they use in order to benefit from the services offered by Canlialem.com through the site's tools (user name, password, etc.), security, storage, kept away from third parties information, matters related to the case using sole responsibility of the member. The members, the safety of the system input means, storage, kept away from third parties information of the members because of all the neglect and flaws in matters such as the use and / or Canlialem.com does not assume any responsibility directly or indirectly by a third person suffered or damages that may be incurred.
e. Members of the information provided by them to the relevant departments and member profiles on the site and agree that content is accurate and in accordance with the law and commit to. I Canlialem.co, the creation of sites submitted by a member or member profiles and installed by changing themselves, changed and the accuracy of the content of the information provided and research; This information and the contents of the safe, accurate, the fact that this agreement's provisions and is committed to compliance with the law and shall be obliged to guarantee and misuse of such information and content, such is not responsible or incorrect and / or through the content that will arise from referral to other internet sites for any damages in held responsible.
f. The member profile is created by members displayed on the site after it is approved by my Canlialem.co. Personal contact information in the profile (email address, address, phone number, etc.) Can not be found; I Canlialem.com 'personal contact information included in the flour member profile member has the right to cancel the membership. The information contained in the profile can be seen by all other members of the site; members can request not to display this information. The information to be displayed in the profile but end with the cancellation of the membership.
g. Members, without the prior written consent of Canlialem.com this contract or the rights and obligations under this agreement, member profiles, member information can not be transferred wholly or partially to any third person; Members from the membership itself can not be opened for the use of another person. This type of transfer or unauthorized use or as a result of which they suffered because of the loss suffered by third parties Canlialem.com I can directly and / or indirectly held responsible in any way. It determined that people use it or transfer membership to another member of the membership is canceled.
h. Members of each transaction they make on the site, including private chats between them through their website and at their own civil and criminal liability in the action. Members to other members, advertising or commercial purposes, which can not send messages, other members can not redirect to another website. Such members of the messaging that transmits messages right may be restricted or membership can be canceled.
i. Malaria messaging Canlialem.com select his members and more than the total number reported in the relevant section of the site, the messages can be deleted starting from the oldest date. Members of the site to determine Canlialem.com and has logged over during the relevant reporting sites (if not log-in) All messages deleted.
j. Each member Canlialem.com and / or another third party real or personal rights, images contained within the site in nature that will constitute rape the assets, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists duplicate, to copy , to distribute processing would need both these actions directly with my Canlialem.com in other ways and / or indirectly, accept and are committed to not compete. Members of the provisions of this agreement and incurred due to the activities of third parties on their sites perform as illegal or because of loss that I suffered Canlialem.com directly and / or indirectly held responsible in any way.
trong class='sub'>k. Members may cancel their membership from the membership settings section of the site. Nickname used by the members together with the cancellation of the membership may become available selected by the other members. Some record of the canceled membership (messages, information given in profile and so on.) For security purposes 1 month (30 days) is kept in the database for the site. All entries are deleted from the database for the membership be canceled at the end of this period.
l. Members, in private messages sent to other members via social sites morals, accept that use expressions contrary to the general rules of courtesy and commitment. Private messages can be scanned by automatic programs or can be viewed on the complaint of the members who sent the message. This automatic scan results or deemed necessary in the examination after the complaint if the member's profile be removed from the publication, the right messaging can be restricted, can be totally blocked or membership is completely canceled can not be found in edilebilir.iptal paid for the Show Time request.

4.2. CANLIALEM.COM RIGHTS AND OBLIGATIONS

a. Canlialem.com access, services and content offered on the sites to be able to change at any time; they are members of the system load information, content and member profiles, to close access to third parties including members holds record and reserves the right to delete. Canlialem.com they use without this right without any notice and valuable. Members are requested to Canlialem.com changes and / or corrections required to fulfill as soon as possible. Canlialem.com requested by the changes and / or correction requests, if deemed necessary by personally I do Canlialem.co. Canlialem.com by the requested amendments and / or corrections demands, due to non-fulfillment by the members time nature or may arise damages, civil and criminal liability are wholly their own members.
b. Orientation on site (link, banner), accessed through portals, web sites, files and content, the portal is accessed through these links or services offered from your website or products or have any responsibility for the Canlialem.com about their contents.
c. Canlialem.com they, in one of the member information to the site, they install systems of member profiles and member information and content, security, and performance of its obligations in the manner they wish to use some statistical evaluation; They can classify and maintain them on a database.
d. Member, information provided during the membership registration procedure, member profiles, and add the member's profile photos, can be used in order to advertise the site and marketing. Member profile photo to add members, "Today's Members" can take place between. "Today's Members" on the home page and can be displayed in other areas of the site. "Today's Members" include not want to use in the advertising and marketing areas of photos that do not want to place and give members of these demands if the report by sending an e-mail to admin@canlialem.com address "Today's Member" not selected and photos used in advertising and marketing.
e. Canlialem.com you, the functioning of the site, general rules, contrary to public morality and not being able to be accepted by my Canlialem.com messages, you can remove content at any time and from access way; Canlialem.com they could last without any notice to the member's membership into this message and content.
f. Technical problems "Sites" may be cut in the spring. This occurred due to the interruption of communication and "Sites" in the deduction for that to reach to the "Members" of the experience that the problems "Canlialem.com I" can not be held responsible.
g. "Sites" published and "User" profile in all kinds of areas of image, text, photographs and other material "Canlialem.com I" on other Internet sites without permission and newspapers, television, radio, broadcast in conventional media such as magazines. "Sites" also located in all content, the seventh paragraph of Intellectual Property Law, the fourth item, "according to a specific purpose and special compilation of selected data and materials within a plan resulting from and be read by a vehicle or databases in other formats "With the work quality as well as protected content is also subject to legal protection.

5. GOLD MEMBERSHIP

a. Canlialem.com I, standard on sites other than membership also provides the gold membership service has more rights than when purchased in exchange for a fee and standard members. When charged the Gold Membership "member" of the information provided is considered accurate. The disputes that may arise in the bank "Canlialem.com I" is not responsible.
b. Gold Members have all the obligations specified in Article 4.1 of this Agreement. This messaging right obligations by breaching restricted or completely blocked refunds for Gold members will be made. Gold's standard interface with "membership settings" to cancel the membership if the membership expires Testimonials like normal.
c. "I Canlialem.co", purchased with a credit card Gold membership when the membership period expires, making collections from the same credit card is automatically renewed until the same time Gold membership. Automatic renewal 'at the final stage of the Gold membership will be made, shall be notified to members in the pages that follow after payment. In addition, this disclosure, during membership registration "Member" email sent to the email address given by the well done. "Member" auto-renewal at any time "Join Settings" page can be deactivated. Gold membership is automatically renewed after the first 3 days of "Member" in the case that the appeal be charged to the credit card fee will be refunded to the same credit card.
d. "It Canlialem.co" automatically saves Gold membership renewal given by members for credit card information to the database. This data is protected using the advanced encryption methods.
e. "It Canlialem.co" all bought Gold Membership "member" bill cuts the fee to be charged. If members want it I admin@canlialem.com mail sent to the address on behalf may request to be sent to the address of cut bill.

6. OTHER PROVISIONS

6.1. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

a. Sites (design, text, image, html code and other codes including but not limited to) all the elements (Canlialem.com I 's intellectual work subject to intellectual property rights) Canlialem.com belongs to and / or third-By Canlialem.com and it is used under license from the right person. Members, the services provided from the site, the site where the information and Canlialem.com I 's idea may not resell their work subject to intellectual property rights may not share, distribute, exhibit does not or else Canlialem.com I' s services can not allow them to access or use, otherwise, including licensors third I Canlialem.com people because of losses incurred from the amount of its claim for damages, shall be liable to pay, including court costs and attorney fees. Members Canlialem.com I 's intellectual property rights to reproduce works subject to, distribute or derived from them can not work or can not prepare.
b. I Canlialem.com 's; Services provided from the site, the site where the information and Canlialem.com I 's intellectual work subject to property rights, Canlialem.com I trademarks, all kinds of material and intellectual all the assets, including property rights owned by commercial appearance or sites of the sites, real and personal rights all rights reserved for commercial information and know-how.

6.2. CONTRACT CHANGES 

Canlialem.com entirely at its own discretion and as it deems this contract unilaterally declared eligible may change at any time on the site. The amended provisions of this contract will take effect on the date they are declared, will continue to bear the same terms and results of the remaining provisions remain in force. This contract can not be changed by unilateral declarations of members.

6.3. Force Majeure

In all cases legally considered force majeure, Canlialem.com passed any of the actions specified by this agreement or incomplete is not obligated to perform or not to perform due. These and similar cases like this, for Canlialem.co, delay, incomplete or to perform or not to perform or default or be deemed to my Canlialem.com this case from a claim for compensation will not be under any name. "Force majeure" means natural disasters, riots, war, strikes, communication problems, infrastructure and internet failures, power outages, and including poor weather conditions, but the parties concerned as but not limited to outside the reasonable control and Canlialem.com I 's due care Although the events that can not be interpreted as preventing avoided.

6.4. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

The implementation of this agreement shall apply Turkish law, interpretation and management of legal relations under this Agreement. Istanbul Court for the settlement of any dispute that may arise due to or arising from this Agreement and the Executive Office are authorized.

6.5. TERMINATION OF CONTRACT

This will remain in force contract members until canceled the membership and inter-entity terms and will continue to have effect, the expiry of the member's membership takes temporary or shall be deemed to be permanently ended in suspension in cases of membership. Canlialem.com I, a member of this agreement on the provisions and use is located within the site, the lease if they do not violate other rules relating to membership and services that may terminate unilaterally and members of termination due Canlialem.com I 's entire loss suffered will be obliged to compensate.